top of page

MER OM

VÆILLSETREVYEN

Revyen gir tilbake til lokalt kulturliv

Vallsetrevyen har opprettet et fond som skal være til nytte for kulturlivet
i Vallset. Årlig fondsavsetning bestemmes av årsmøtet etter forslag fra
styret. Støtte gis ikke til ordinær drift av foreninger eller grupper.
Søknadsfristen settes til 31. mars hvert år. Bekjentgjøres ved annonse i
lokalpressen. Deles ut 1 gang i året. Sammen med søknad skal det vedlegges
en kostnadsoversikt over tiltaket/prosjektet det søkes midler til.
 

DSC06826.JPG

Væillsetrevyprisen

Prisen på kr 10.000,- vurderes utdelt hvert år og tildeles person/gruppe som utmerker seg ved å spre positivitet og glede i bygda gjennom stor egeninnsats og engasjement. Prisen følges av et bilde laget av Tove Østvang Mygland. Væillsetrevyrisen deles ut på høstens premiereforestilling.

Revyfondet

Årlig fondsavsetning bestemmes av årsmøtet etter forslag frastyret. Støtte gis ikke til ordinær drift av foreninger eller grupper.Søknadsfristen settes til 31. mars hvert år. Bekjentgjøres ved annonse i lokalpressen. Deles ut 1 gang i året. Sammen med søknad skal det vedleggesen kostnadsoversikt over tiltaket/prosjektet det søkes midler til.

 

2011 63.900,-

2012 110.000,-

2013 100.000,-

2014 150.000,-

2015 150.000,-

2016 148.000,-

2017 50000

2018 75000

2019 47800

Kulturmidler 894700

Hjerteforskning -2016 105 000

Totalsum

999700

bottom of page